μεταλαβασία

μεταλαβασία
μεταλαβασία, ἡ (Μ)
η Θεία Κοινωνία.
[ΕΤΥΜΟΛ. < μεταλαβαίνω από το θ. μεταλαβ- + κατάλ. -ασία].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”